Please return following links to the footer:
Designed by SMThemes.com, thanks to: Free WordPress themes, www.structum.ru and ForWP

Hoe besparen op de premie van uw autoverzekering?

De autoverzekering is een verzekering die in Nederland en in de meeste andere landen op deze planeet verplicht moet worden afgesloten. Op deze manier kan er aan autobestuurders een bepaalde vorm van extra zekerheid worden aangeboden. Vroeger kwam het namelijk vaak voor dat mensen betrokken raakten in een ongeval waarbij één van de beide chauffeurs niet over een geldige autoverzekering beschikte. Het gevolg daarvan was dat de financiële schade vaak onbetaald bleef. Tegenwoordig is dat dus eigenlijk niet meer mogelijk. Dat de autoverzekering verplicht is gemaakt is dus best interessant, alleen spreekt het voor zich dat hier ook bepaalde kosten mee gepaard gaan. Wilt u ook graag de kosten voor uw autoverzekering zo laag mogelijk kunnen houden? Dan is het altijd interessant om stil te blijven staan bij de informatie die hieronder staat aangegeven.

             1.) Let op het prijsverschil tussen de verschillende autoverzekeringen

We trappen een open deur in wanneer we zeggen dat er sprake is van een aanzienlijk prijsverschil tussen de verschillende autoverzekeringen die op de markt zijn terug te vinden. In eerste instantie is het natuurlijk belangrijk om te weten welke soorten autoverzekeringen er allemaal bestaan. Het gaat hierbij om de volgende:

  1. De bij wet verplichte WA-verzekering;
  2. De beperkt cascoverzekering;
  3. De volledig cascoverzekering of all risk autoverzekering;

De enige autoverzekering die bij wet is verplicht is de WA-verzekering. Bij het afsluiten van deze autoverzekering kunt u als verzekeringnemer ook altijd rekenen op de laagste kosten. Daar is echter een goede reden voor. Voor dit type van autoverzekering geldt namelijk dat ze uitsluitend de schade dekt die wordt aangericht ten opzichte van derden. De schade waar u zelf mee wordt geconfronteerd zult u dus met andere woorden ook zelf moeten betalen. Dat kan anders, namelijk door een beperkt of volledig casco autoverzekering af te sluiten.

De verzekeringspremie welke is verschuldigd voor het afsluiten van een beperkt of volledige casco autoverzekering ligt een stukje hoger. Dit komt door het feit dat deze autoverzekeringen wel bepaalde vormen van eigen schade verzekeren. Voor de beperkt casco autoverzekering gaat het hierbij niet om schade die zelf aan het voertuig is veroorzaakt. Dat is wel het geval bij de volledige cascoverzekering of de all risk autoverzekering. Bij deze laatste is dus ook verwijtbare schade aan de eigen auto gewoon verzekert. Let wel, de kosten voor dit type van autoverzekering kunnen in de praktijk ongelofelijk duur uitvallen.

Bereken hier de premie voor uw autoverzekering!

             2.) Betaal uw verzekeringspremie jaarlijks

Ongelofelijk veel mensen maken tegenwoordig de keuze om de premie van hun autoverzekering niet jaarlijks, maar wel maandelijks of bijvoorbeeld per kwartaal te betalen. Op zich is dit best een logische keuze. Op deze manier slaagt men er namelijk in om de hoogte van de te betalen verzekeringspremie aanzienlijk in te perken… althans zo lijkt het toch. Het feit dat de verzekeraar niet in één klap over de volledige premie voor een compleet jaar kan beschikken heeft namelijk veelal zo zijn gevolgen. Het is dan ook best mogelijk dat ervoor het splitsen van de verzekeringspremie in bijvoorbeeld maandelijkse of kwartaaltermijnen een bepaalde toeslag wordt aangerekend. Wilt u deze toeslag niet moeten betalen? Dan zal er wellicht niets anders opzitten dan de premie voor uw autoverzekering toch in één keer te betalen. Let wel, niet alle verzekeraars brengen extra kosten in rekening voor het opsplitsen van de te betalen verzekeringspremie. Controleer dit dus even in de kredietvoorwaarden.

             3.) Neem geen risico’s en zorg voor een beperkt schadeverleden

De derde tip voor het afsluiten van een voordelige autoverzekering is er eigenlijk één die u altijd in gedachten moet hebben wanneer u gaat autorijden. Het gebeurt in de praktijk namelijk bijzonder vaak dat mensen betrokken raken bij een ongeval welke eigenlijk perfect had kunnen voorkomen worden. Dat is vervelend, want in dergelijke situaties is er altijd één partij waarbij er sprake is van verwijtbare schade. Dit betekent dat het risicoprofiel van de bestuurder in kwestie omhoog zal gaan. Het logische gevolg hiervan? Dat ook de kostprijs van uw autoverzekering duurder zal gaan uitvallen. Voor de verzekeraar die u een autoverzekering aanbiedt vormt u namelijk plots een (aanzienlijk) groter risico. Wilt u dus met andere woorden de kosten van uw nieuwe autoverzekering zoveel mogelijk kunnen drukken? Dan is een beperkt schadeverleden altijd een absolute must!

             4.) Wees aandachtig voor de specificaties van uw nieuwe auto

Het is in de praktijk zo dat lang niet alleen maar het rijgedrag van een bepaalde persoon verantwoordelijk is voor de hoogte van de verzekeringspremie van de autoverzekering die wordt afgesloten. Daarnaast is het namelijk eveneens zo dat er bij het bepalen van de verzekeringspremie altijd rekening wordt gehouden met de specificaties van de auto die men wenst te laten verzekeren. Er wordt op dit vlak niet alleen gekeken naar het vermogen van de motor die in de auto steekt, maar ook het type voertuig beïnvloedt de kostprijs van de autoverzekering aanzienlijk. Hou er wat dit betreft bijvoorbeeld rekening mee dat een cabrio verzekeren in de praktijk altijd duurder is dan een coupé verzekeren. Dit omdat volgens verzekeraars het (lichamelijke) risico bij een cabrio aanzienlijk hoger ligt.

             5.) Een tweedehandse auto verzekeren is vaak goedkoper

Er is nog een andere niet onbelangrijke factor waar u rekening mee kunt houden wanneer u de kosten voor uw autoverzekering zo laag mogelijk wenst te houden. Het gaat hierbij specifiek om het prijsverschil tussen enerzijds een nieuwe auto en anderzijds een tweedehandse auto. Voor een tweedehandse auto geldt dat deze in de praktijk doorgaans veel voordeliger kan worden verzekerd. Daar is echter een goede reden voor. De lagere verzekeringspremie waar u in dit geval op kunt rekenen is namelijk het rechtstreekse gevolg van het feit dat ook de waarde waarvoor de auto wordt verzekerd een behoorlijk stuk lager uitvalt. Met andere woorden, bij een mogelijk schadegeval zult u uiteraard niet kunnen rekenen op een even hoge uitbetaling als bij een nieuwe auto het geval zou zijn. Dit geldt uiteraard voor de all risk autoverzekering. Ook bij een WA-verzekering is er echter doorgaans sprake van een (kleiner) verschil in prijs tussen het verzekeren van een nieuwe of een tweedehandse auto.

Overig nieuws